Oko okvira

Loš ozon (i kako ga se riješti)

Troposferski (prizemni) ozon glavni je sastojak smoga, najvećeg problema onečišćenja mnogih gradova i još jedan razlog zašto bi svi trebali zajašiti bicikle i smanjiti koncentraciju štetnog ozona u svom gradu.

Za razliku od stratosferskog ozona (ozonski sloj) koji nas štiti od štetnog UV zračenja u prizemnim slojevima atmosfere, ozon u koncentracijama višim od 120 ppb štetno djeluje na zdravlje ljudi. U tim koncentracijama ozon oštećuje sve dijelove respiratornog trakta, pogađajući u prvom redu dišne putove i plućne alveole. Kratkotrajni akutni učinci uključuju promjene u funkciji pluća, povećan odgovor dišnih putova i inflamaciju te učestalu pojavu respiratornih simptoma poput kašlja, kratkog daha, otežanog disanja i bolova prilikom udisaja.

Količina ozona u troposferi u prvih 5 km iznad tla povećala se u zadnjih 50 godina dvostruko, a samo u zadnjih deset godina za 10%. To je povećanje posljedica onečišćenja prometom i industrijom. Na zemljinoj površini ozon dolazi u direktni kontakt sa živim organizmima i tu dolazi do izražaja njegova razarajuća strana:

• snažno reagira s drugim molekulama;
• u većim koncentracijama je visoko toksičan;
• može oštetiti površinsko tkivo biljaka i životinja.

Dokazan je štetan učinak ozona i na prinos usjeva i rast šuma.
Zbog snažnog oksidacijskog svojstva, ozon se u industriji upotrebljava za pročišćavanje vode i zraka te kao sredstvo za izbjeljivanje. Količina ozona u troposferskom i stratosferskom sloju u prirodnoj je ravnoteži, ali zbog ljudskih aktivnosti, došlo je do porasta količine ozona u troposferskom sloju i do smanjenja u stratosferskom sloju.

Prizemni ozon mjeri se na državnim postajama te svakodnevno možete provjeriti koncentracije ozona i kategoriju kakvoće zraka za ozon koji za I kategoriju mora biti ispod 120 µg/m3.

Rijeka-2, u Rijeci, Sušak, Ulica Franje Belulovića
Slavonski-Brod
Zagrebu, križanje Sarajevske i Kauzlarućevog prilaza

Uredba o ozonu u zraku (NN br. 133/05)

GRANIČNE VRIJEDNOSTI (DUGOROČNI CILJEVI) ZA OZON
koncentracija ozona u zraku ispod koje se, prema sadašnjim znanstvenim saznanjima, ne očekuju izravni štetni učinci na zdravlje ljudi i/ili okoliš u cjelini.

CILJ GRANIČNA VRIJEDNOST
Zaštita zdravlja ljudi 120 µg/m3
Zaštita vegetacije 6.000 µg/m3.h

Facebook Comments

IMG_6672
Previous post

Opće upute za servisiranje bicikla

Resized_IMG_20120228_201500
Next post

"Pave" - trgovina iz snova svakog cestovnjaka

Berna Rozman

Berna Rozman