Oko okvira

Kakav je zrak koji udišemo?

Žalimo se da zrak nije što je nekad bio. Kada želimo prozračiti prostorije u centru grada, zapravo tek tada one postaju zagušljive. Kako nam se to ne bi događalo moramo promijeniti stil života odnosno dovažanje i odvažanje automobilima.

Građani bi bicikliste trebali cijeniti jer svojom vožnjom rasterećuju gradske prometnice i čine život u gradu ugodnijim. Kretanje biciklom je jeftinije, zdravije i ne onečišćujemo zrak. Zrak koji danas udišemo je pun ispušnih plinova iz automobila koji je jedan od najvećih zagađivača okoliša. Iz auspuha automobila izlaze pepeo i prašina (izazivaju alergije i bolesti dišnih putova), kancerogeni nesagoreni ugljikovodici te olovo, što je posebno opasno za djecu. Kada govorimo o kakvoći zraka mislimo zapravo na kategorije kakvoće zraka koje se utvrđuju za svaku onečišćujuću tvar posebno.

  • Prva kategorija kakvoće zraka – čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV) i dugoročni ciljevi za ozon.
  • Druga kategorija kakvoće zraka – umjereno onečišćen zrak: prekoračene su granične vrijednosti (GV) i dugoročni ciljevi za ozon, a nisu prekoračene tolerantne vrijednosti (TV) i ciljne vrijednosti za ozon.
  • Treća kategorija kakvoće zraka – prekomjerno onečišćen zrak: prekoračene su tolerantne vrijednosti (TV) i ciljne vrijednosti za ozon.

Prema novom Zakonu o zaštiti zraka i Uredbi o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN br. 133/05 link: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/289989.html ) uvedeni su pojmovi: granična vrijednost (GV) i tolerantna vrijednost (TV).

Granična vrijednost (GV) – granična razina onečišćenosti ispod koje, na temelju znanstvenih spoznaja, ne postoji, ili je najmanji mogući, rizik štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini i jednom kada je postignuta ne smije se prekoračiti.

Tolerantna vrijednost (TV) – granična vrijednost uvećana za granicu tolerancije.

Godišnje izvješće o praćenju kakvoće zraka na području Države s popisom kategorija kakvoće zraka možete naći ovdje: http://www.azo.hr/IZVJESCA02. Kategorije kakvoće zraka utvrđuje se za svaku onečišćujuću tvar posebno i to jedanput godišnje za proteklu kalendarsku godinu.

Facebook Comments

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Previous post

1. kolo HR MTB XC kupa 2010: Đani Simčić nadmoćan u Vodicama

DSC06154
Next post

Povijest pedale, od klipa do klika!

Berna Rozman

Berna Rozman